SoMe og Web

Videoproduksjon for sosiale medier og nettet har blitt en nøkkelkomponent i moderne markedsføring på grunn av sin evne til å fange oppmerksomheten til målgruppen og skape engasjement på en effektiv måte. Korte og målrettede videoer tilpasset plattformenes formater og brukervaner har vist seg å være svært vellykkede. Disse videoene tilbyr en dynamisk måte å formidle informasjon på, samtidig som de er lette å konsumere og dele. Sosiale mediealgoritmer favoriserer ofte videoinnhold, noe som gir bedrifter en unik mulighet til å nå ut til en bredere publikumsskare. Ved å integrere visuelle elementer, fortellerteknikker og et attraktivt design, kan videoproduksjon for sosiale medier og nettet skape en direkte og personlig forbindelse med publikum, noe som igjen kan føre til økt merkebevissthet, engasjement og konverteringer. På grunn av disse fordelene har videoproduksjon blitt en uunnværlig del av enhver effektiv markedsføringsstrategi for bedrifter på nettet.

Vi i Rabagast Film har lang erfaring med å lage videoinnhold for sosiale medier, som ofte krever at oppmerksomheten blir fanget fra første sekund. Filmen må gi seeren en grunn til å se filmen og ikke “scrolle” videre. Dette gjør oppbyggingen og fremdriften i filmen annerledes sammenliknet med tradisjonell TV-reklame. Ikke minst må man også ta hensyn til alle de forskjellige skjermflatene og plattformene vi konsumerer video på i dag. Det vil være nærmest umulig å lage én film som fungerer like bra i 16:9 (landskap) som i 9:16 (portrett). Man må tilpasse og lage innholdet for det formatet og den plattformen det skal vises på.

Utvalgt arbeid

Bruk stemmeretten!

Melahuset

Holdningsfilm
SoMe
NY!

De Frivillige

Kreftforeningen

Holdningsfilm
SoMe
NY!

DeathTrip

Ung i trafikken

Holdningsfilm
SoMe
NY!