SoMe og Web

Film og video er det innholdet som skaper mest engasjement på sosiale medier.

SoMe og Web

SoMe-filmer og video er en generell betegnelse på kommersiell filmproduksjon til sosiale medier (SoMe). Sosiale medier krever at oppmerksomheten blir fanget fra første sekund. Filmen må gi seeren en grunn til å se filmen og ikke “scrolle” videre. Dette gjør oppbyggingen og fremdriften i filmen annerledes sammenliknet med tradisjonell TV-reklame. 

Ikke minst må man også ta hensyn til alle de forskjellige bildeformatene. Det vil være nærmest umulig å lage én film som fungerer like bra i 16:9 (landskap) som i 9:16 portrett. Man må tilpasse og lage innholdet for det formatet og den plattformen det skal vises på. Rabagast Film har lang fartstid med å lage slike filmer for store norske aktører i markedet.  

Film og video er det formatet som skaper mest engasjement. Terskelen er mye lavere for å se en film på nett enn å lese en tekst. Levende bilder fôrer seerne med nytt materiale hele tiden uten at man trenger å bruke mye energi på det, og utfordrer kjedsomhet og laber interesse. Det er en godt etablert sannhet at film er den måten å kommunisere på som har best effekt, både på salg, omdømme og merkevare.

Rabagast film bidrar med filmproduksjon og etterarbeid. Vi har høy kompetanse og lang fartstid i bransjen. Vi gjør alltid vårt beste for at du som kunde skal sitte igjen med ønsket resultat og har opplevd leveransen som ryddig og strukturert.
Rabagast bistår fra idé og konseptutvikling, til planlegging, produksjon og post-produksjon.

Utvalgte prosjekter