Brandingfilm

En brandingfilm gir virksomheten muligheten til å promotere seg selv som en attraktiv arbeidsplass.

Brandingfilm

For en virksomhet er det essensielt å nå ut med sitt budskap både internt og eksternt. Det vanligste er benyttet seg av en webside med tekst og bilde, men i dagens markedet kan dette gjøres på en enda bedre måte ved å benytte film og video. Rabagast Film bidrar til å styrke merkevaren til din virksomhet, samtidig som det gir virksomheten muligheten til å promotere seg selv som en attraktiv arbeidsplass. 

Rabagast film produserer brandingfilmer, rekrutteringsfilmer, introduksjonsfilmer og landingsfilmer til websider.  

Film og videoer det formatet som skaper mest engasjement. Terskelen er mye lavere for å se en film på nett enn å lese en tekst. Levende bilder fôrer seerne med nytt materiale hele tiden uten at man trenger å bruke mye energi på det, og utfordrer kjedsomhet og laber interesse. Det er en godt etablert sannhet at film er den måten å kommunisere på som har best effekt, både på salg, omdømme og merkevare.

Vis frem din virksomhet gjennom:
• Brandingfilm
• Rekrutteringsfilm
• Landingsfilm
• Reklame
• Case Study
• Testimonial/kundereferanser
• Dronefilm

Utvalgte prosjekter