Reklame

Reklamefilm er et viktig markedsføringsverktøy for å nå ut til et stort publikum.

Reklame

Reklamefilm er et viktig markedsføringsverktøy for å nå ut til et stort publikum. Dagens mediebilde, teknologier og plattformer tillater flere aktører i markedet å distribuere og lage reklamefilmer. Ulike plattformer som Facebook, SnapChat, YouTube og Instagram gjør det enkelt nå ut til ulike målgrupper til et mer overkommelig budsjett. 

Havet av nye distribusjonsplattforme betyr også stor fragmentering av format, målgrupper og bruksmønstre for konsumering. Det er økende konkurranse om kundenes oppmerksomhet. Den økte konkurransen gjør det desto viktigere å tilpasse innholdet til den/de plattformene de skal ut på og målgruppen man vil nå. Rabagast Film har lang erfaring med produksjon av reklame for de fleste plattformer. 

Film og video er det formatet som skaper mest engasjement. Terskelen er mye lavere for å se en film på nett enn å lese en tekst. Levende bilder fôrer seerne med nytt materiale hele tiden uten at man trenger å bruke mye energi på det, og utfordrer kjedsomhet og laber interesse. Det er en godt etablert sannhet at film er den måten å kommunisere på som har best effekt, både på salg, omdømme og merkevare.

Rabagast film bidrar med filmproduksjon og etterarbeid. Vi har høy kompetanse og lang fartstid i bransjen. Vi gjør alltid vårt beste for at du som kunde skal sitte igjen med ønsket resultat og har opplevd leveransen som ryddig og strukturert.
Rabagast bistår fra idé og konseptutvikling, til planlegging, produksjon og post-produksjon. 

Utvalgte prosjekter