Pris

Rabagast Price-O-Matic V1

Introduksjon

Det er mange variabler som gir utslag på prisen for en filmproduksjon. Vår priskalkulator vil kunne gi deg en indikasjon på hva en filmproduksjon basert på dine ønsker og behov kan komme til å koste. Du vil også få eksempler på filmproduksjoner i samme priskategori

Hva er målet med filmen?

Velg det alternativet som passer mest med det du ønsker å oppnå med filmen

Hvor skal filmen publiseres/distribueres?

Dette valget påvirker først og fremst hvordan innholdet skal/bør presenteres. Hvis filmen skal både på TV og en sosial plattform som for eks. Snapchat så er det stor sannsynlighet for at produksjonen kommer til å bli 2-delt, ettersom både formatet og oppbyggingen av selve innholdet kan være veldig forskjellig avhengig av Dette er ikke nødvendigvis en fordyrende prosess under selve filmingen, men kan resultere i mer etterarbeid.

Velg en eller flere:

Hva trenger du hjelp til?

Vi kan bistå i alle ledd i filmproduksjon. Fra idefasen og produksjon til etterarbeid og distribusjon.

Velg en eller flere:

Hvile elementer er du sikker på at filmen din skal inneholde?

- Musikk
Musikk kan være med på å skape både stemning så vel som å være et bakteppe som fyller inn

- Voice


En fortellerstemme driver filmen fremover samtidig som man får . . . mye informasjon.

- Teksting
Mye av dagens videoinnhold konsumeres ofte uten lyd. Da er det viktig å ha tekstet innholdet.

- Bevegelig grafikk
Bevegelig grafikk integrert i filmen kan både vise og forklare noe mer utdypende. Samtidig som det vil løfte det visuelle i filmen mange hakk.

Velg en eller flere som passer:

Hvor omfattende produksjon anslår du ideen krever?

Hvor raskt trenger du at filmen skal være ferdig?

Måned+
Du liker å være tidlig ute. Det er helt greit for oss! Sammen har vi god tid til å skape noe som

Uker
Du har en klar deadline som ikke er altfor langt unna, men vi har fortsatt god tid til både grundig forarbeid, effektiv og etterarbeid som ikke krever mye overtid og nye grå hår.

X-Press
Stop the press! Denne filmen skulle du helst ha hatt forrige uke! Her kaster vi oss rundt og produserer filmen for deg på så kort tid som overhodet mulig.

Lorem ipsum?

Vennligst velg en av valgene over